The Skrzatusz Annals vol. XI 2023

                         


      Editor: ks. dr Tadeusz Ceynowa
      Contents: 00_spis_tresci.pdf
      Year of publication: 2023
      Number of pages: 384
      ISBN: 978-83-964069-3-4
      ISBN: 978-83-7789-716-4
      ISSN: 2300-8296


      Artykuły

      Author: Janusz Lemański
      Title: Bóg naszą Matką (Iz 49,15)?
      Number of pages: 13-36
      Full text: 01_janusz_lemanski.pdf

      Autor: Krzysztof Zadarko
      Tytuł: O indyferentyzmie religijnym – Kazanie skrzatuskie na „Trójcę Świętą 1850 r.”
      Strony: 25-43
      Treść: 02_krzysztof_zadarko.pdf

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Zapomniana peregrynacja Piety Skrzatuskiej
      Strony: 45-65
      Treść: 03_tadeusz_ceynowa.pdf

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Ksiądz prałat Antoni Rojko (1898–1958). Kapłan diecezji mińskiej i pińskiej,
                wikariusz generalny administracji gorzowskiej, proboszcz parafii w Skrzatuszu
                w latach 1946–1948
      Strony: 67-94
      Treść: 04_jaroslaw_wasowicz.pdf

      Autor: Maria Bochan
      Tytuł: Pilska prasa parafialna po wojnie
      Strony: 95-106
      Treść: 05_maria_bochan.pdf

      Autor: Maria Bochan
      Tytuł: Święci miasta Piły – relikwie
      Strony: 107-143
      Treść: 06_maria_bochan.pdf

      Autor: Jacek Stróżyński
      Tytuł: Nagroda im. ks. dr. Bolesława Domańskiego
      Strony: 145-170
      Treść: 07_jacek_strozynski.pdf

      Autor: Marek Fijałkowski
      Tytuł: Pamiątki sakralne w zbiorach działu historycznego Muzeum Okręgowego w Pile
      Strony: 171-193
      Treść: 08_marek_fijalkowski.pdf

      Autor: Karol Kubicki
      Tytuł: Bezimienny grób kapłana na Cmentarzu Komunalnym w Pile – zidentyfikowanie miejsca
                pochówku ks. Franza Westpfahla
      Strony: 195-208
      Treść: 09_karol_kubicki.pdf

      Autor: Zygmunt Czaja
      Tytuł: Kręgi Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
      Strony: 209-221
      Treść: 10_zygmunt_czaja.pdf

      Autor: Jan Wojtczak
      Tytuł: Udział świeckich w przebiegu II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz ich rola
                wynikająca z uchwał synodalnych
      Strony: 223-234
      Treść: 11_jan_wojtczak.pdf

      Autor: Sebastian Kapuściński
      Tytuł: Pobyt i nauczanie prymasa Polski kard. Augusta Hlonda na terenie późniejszej
                diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
      Strony: 235-257
      Treść: 12_sebastian_kapuscinski.pdf

      Autor: Henryk Romanik
      Tytuł: Komunikat: Pieta z Mielęcina. Poszukiwania korzeni tradycji skrzatuskiej
      Strony: 259-260
      Treść: 13_henryk_romanik.pdf

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Kalendarium sanktuarium w Skrzatuszu 2022 r.
      Strony: 261-273
      Treść: 14_tadeusz_ceynowa.pdf


      Miscellanea

      Autor: Wojciech Ciołek
      Tytuł: Status kanoniczny Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X
      Strony: 277-298
      Treść: 15_wojciech_ciolek.pdf

      Autor: Mateusz Huńko
      Tytuł: Przygotowania do I Synodu Archidiecezji Poznańskiej w 1968 r.
      Strony: 299-312
      Treść: 16_mateusz_hunko.pdf

      Autor: Paweł Mielnik
      Tytuł: Osobowy dynamizm w perspektywie odpowiedzialności – myśl etyczna Roberta Spaemanna
      Strony: 313-323
      Treść: 17_pawel_mielnik.pdf

      Autor: Sylwia Soroczyńska
      Tytuł: Zmysł wiary Ludu Bożego w życiu Kościoła
      Strony: 325-339
      Treść: 18_sylwia_soroczynska.pdf


      Recenzje i sprawozdania

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl
                (Grenzmark Posen Westpreuβen) 3 (2022) Weihnachten
                Okólnik dzieła ojczystego katolików z Wolnej Prałatury Pilskiej
                (Marchia Graniczna Poznań–Prusy Zachodnie) Boże Narodzenie 3 (2022)
      Strony: 343-345
      Treść: 19_tadeusz_ceynowa.pdf

      Autor: Józef Szymański
      Tytuł: Recenzja wydawnicza monografii 50 lat Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego,
                pod redakcją ks. dr Tadeusza Ceynowy, Radom–Koszalin 2022, ss. 369
      Strony: 346-347
      Treść: 20_jozef_szymanski.pdf

      Autor: Edwin Klessa
      Tytuł: XL Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance
      Strony: 348-354
      Treść: 21_edwin_klessa.pdf

      Aneksy

      Aneks 1
      Tytuł: Homilia bpa Edwarda Dajczaka wygłoszona podczas Diecezjalnego Spotkania Młodych
                w Skrzatuszu, 17 września 2022 r.
      Strony: 357-361
      Treść: 22_edward_dajczak.pdf

      Aneks 2
      Tytuł: Homilia arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wygłoszona podczas diecezjalnej pielgrzymki
                do Skrzatusza, 18 września 2022 r.
      Strony: 362-368
      Treść: 23_stanislaw_gadecki.pdf

      Annex 3
      Title: Fotografie
      Number of pages: 369-384
      Full text: 24_fotografie.pdf
Copyright © The Skrzatusz Annals 2015-2023 Webmaster & Design by Skrzat®