Informacje dla autorów

Osoby, które chcą opublikować swoje artykuły, sprawozdania, recenzje czy komunikaty w „Roczniku Skrzatuskim”, powinny przesłać tekst w wersji elektronicznej na adres Redakcji. Wstępna akceptacja artykułu następuje po około 2 tygodniach, proces recenzji do 4 miesięcy, a łącznie do 6 miesięcy publikacja. Autorzy nie płacą za publikację artykułu w czasopiśmie „Rocznik Skrzatuski” i nie otrzymują honorarium za jego publikację.

      Teksty do publikacji przesyłać na adres:
      Redakcja „Rocznika Skrzatuskiego”
      75-817 Koszalin, ul. Seminaryjna 2
      e-mail: rocznikskrzatuski@interia.pl

Zasady przyjmowania oraz instrukcja dotycząca struktury artykułu w załączeniu
rs_informacje_dla_autorow.pdf.

Artykuły do „Rocznika Skrzatuskiego” przyjmowane są do 30 kwietnia.

Do tekstu należy dołączyć oświadczenie dotyczące oryginalności artykułu (zapora ghostwriting). Zapora ghostwriting jest wymaganą przy ocenie parametrycznej czasopisma naukowego procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Czytelnicy nie mogą mieć żadnych wątpliwości co do tego, że autorzy prezentują rezultaty swojej pracy naukowej. Jeśli korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej), o tym fakcie muszą informować czytelników w sposób przejrzysty (na przykład poprzez odpowiednie odsyłacze).

Oświadczenie w załączeniu rs_oswiadczenie_autora_zapora_ghostwriting.pdf

Zaświadczenie o oryginalności artykułu w załączeniu rs_zaswiadczenie_autora.pdfCopyright © Rocznik Skrzatuski 2015-2024 Webmaster & Design by Skrzat®